Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha adoptat avui un nou Pla d'acció per a l'economia circular, un dels principals elements del Pacte Verd Europeu, que és el nou programa d'Europa a favor de el creixement sostenible. Amb mesures al llarg de tot el cicle de vida dels productes, el nou Pla d'acció té per objecte adaptar la nostra economia a un futur ecològic i reforçar la nostra competitivitat, protegint a el mateix temps el medi ambient i conferint nous drets als consumidors. Sobre la base de la feina realitzada des de 2015, el nou Pla se centra en el disseny i la producció amb vista a una economia circular, amb l'objectiu d'assegurar que els recursos utilitzats es mantinguin en l'economia de la UE durant el major temps possible. El Pla i les seves iniciatives s'elaboraran amb l'estreta participació de les empreses i les parts interessades.