Arxiu de Notícies
Les institucions de la UE han arribat a un acord polític parcial, subjecte a l'aprovació formal del Parlament Europeu i del Consell, sobre Horitzó Europa.