Arxiu de Notícies

Durant dos dies s'analitzarà de manera detallada la nova Llei de Contractes del sector públic, a la llum de les directives europees i de les comunicacions i guies publicades recentment per la Comissió Europea. S'abordaran les principals novetats de la llei i la més recent jurisprudència dels tribunals (nacionals i europeu). Coneixerem el nou marc de la contractació pública estratègica, entenent la seva nova lògica organitzativa, com gestionar l'execució, el seguiment i l'avaluació dels contractes. Es presentaran perspectives comparades d'altres països i les tendències de futur.

Més informació