Arxiu de Notícies
La Comissió publica una nota en vigílies del Consell Europeu sobre el proper marc financer plurianual.
La nota recorda els principals elements de la proposta de la Comissió de 2 de maig de 2018 de un pressupost a llarg termini modern i just per al període 2021-2027, i les propostes dels 37 programes que s'executaran i donarà suport a les prioritats polítiques en què es basa el nou pressupost.