Arxiu de Notícies

 

Aquesta acció pretén potenciar la competitivitat del turisme europeu i promoure la imatge d'Europa com a destinació turística mundial d'excel·lència. La Comissió vol donar suport a projectes d’enfocament innovador, que proposin solucions sostenibles i que es basin en l'estreta cooperació i participació del turisme i les PIME i els professionals relacionats amb les industries culturals i creatives.

L'objectiu general de l'acció és explorar els efectes derivats de la cultura i la creativitat en productes i serveis turístics:

Revitalitzar els atractius turístics i les destinacions, i diversificar les experiències de turisme transnacional;

Prolongar l'estacionalitat de les destinacions de la UE i/o millorar la sostenibilitat de les ofertes turístiques;

Potenciar la innovació a través de les cadenes de valor del turisme transnacional.

Els projectes estaran finançats pel COSME que és el programa de finançament europeu adreçat a millorar el creixement i l’ocupació a la UE. Les àrees temàtiques del programa són: PIMEs, empresa, emprenedoria, competitivitat, turisme.

Són elegibles per al programa les institucions públiques així com les entitats privades.

El pressupost total de la convocatòria és de 2M€ i es finançaran projectes de fins a 400.000€, s’espera finançar de 5 a 7 projectes amb una taxa de cofinançament del 75%.

Data límit: 19 Juiol de 2018 

Més informació