Arxiu de Notícies
La tercera avaluació del Codi de conducta relatiu a la lluita contra la incitació il·legal a l'odi en línia duta a terme per ONG i organismes públics indica que les empreses del sector de les TI van eliminar una mitjana del 70% dels casos de incitació il·legal a l'odi que els havia estat notificada.