Arxiu de Notícies

Llistat quinzenal d’ofertes en difusió a través de la Xarxa EURES, procedents dels diversos països de l’Espai Econòmic Europeu.

Es tracta d’un llistat d’ofertes procedents de la Xarxa de Serveis Públics d’Ocupació Europeus “EURES”, que actualitzem dos cops al mes i enviem als nostres contactes per si esteu interessats a fer-ne difusió entre les persones usuàries dels vostres serveis.

Més informació