Arxiu de Notícies

El programa específic ‘Drets fonamentals i ciutadania' publica l'última convocatòria per al període 2007-2013.

La seva finalitat és promoure el desenvolupament d'una societat europea basada en el respecte dels drets fonamentals; la lluita contra el racisme, la xenofòbia i l'antisemitisme, i el foment de l'enteniment interconfessional i intercultural i d'una major tolerància a la Unió Europea. La convocatòria té una dotació pressupostària de 10,9 M€ i la data límit de presentació de les propostes és el 12 de març de 2014.

Les prioritats dels projectes són les següents:

-        Drets dels infants

-        Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

-        Combat de les diverses formes i manifestacions de racisme i xenofòbia

       Lluita contra l'homofòbia

-        Formació i connexió entre les professions i els professionals del dret

-        Conscienciació sobre la ciutadania de la Unió, els drets que comporta i la identificació dels obstacles a l'exercici efectiu d'aquests drets

-        Conscienciació sobre la lliure circulació dins de la Unió

-        Facilitar l'intercanvi de coneixement i de bones pràctiques en els processos d'adquisició i de pèrdua de la ciutadania de la Unió

-        Solució al desequilibri de gènere en la participació en les eleccions al Parlament Europeu, pel que fa tant al sufragi actiu com al sufragi passiu

-        Drets sobre la protecció de dades i de la privacitat

Les accions finançables són activitats analítiques (estudis, enquestes, recollida de dades); d'activitats de formació; d'activitats d'aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques i cooperació (identificació, anàlisi, promoció i disseminació de bones pràctiques), o d'activitats de conscienciació, informació i disseminació.

Els sol·licitants s'han d'incloure en una de les categories següents: organitzacions o institucions, públiques o privades, sense ànim de lucre i d'un Estat membre de la Unió Europea. Els projectes han d'estar formats per un partenariat mínim de dos socis de dos Estats membres.

En el procés de selecció es valorarà la capacitat operacional i professional del sol·licitant per completar l'acció proposada i la capacitat financera per implementar l'acció. Els criteris d'adjudicació són: la rellevància de l'acció en relació amb les prioritats de la convocatòria; la qualitat de l'acció; l'adequació del pressupost als resultats esperats; la dimensió europea de l'acció, i la sostenibilitat, l'impacte i la difusió del projecte.

La durada del projecte és de 24 mesos com a màxim. La subvenció sol·licitada ha de ser major de 75.000€ i no pot representar més del 80% del cost total del projecte.

[+] Comissió Europea - DG Justícia