Arxiu de Notícies
eures

És una iniciativa de la Comissió Europea que ofereix suport financer a joves (de 18 a 30 anys) i a empreses:

- Als joves que busquin un lloc de treball en un altre Estat de la UE, oferint-los un ajut econòmic per al cobriment de les despeses de viatge i dietes per assistir a l'entrevista de selecció en un altre país europeu (cal estar inscrit com a demandant d'ocupació als serveis d'ocupació públics) , i/o de desplaçament si s'obté un contracte de treball (s'ha d'haver estat estat seleccionat en una oferta de treball a través de la xarxa Eures en un altre país de la UE)

- A empreses (PIMES) interessades en contractar treballadors joves procedents d'altres països de la UE, per un període mínim de 6 mesos. L'ajut es destinarà a sufragar despeses d'integració (formació, cursos d'idioma, suport administratiu.) dels joves contractats.

Més informació: Servicio Público de Empleo Estatal