Arxiu de Notícies

 L'alt grau de protecció social, el respecte i la protecció del medi ambient; les polítiques de protecció del consumidor; l'espai comú de llibertat, seguretat i justícia; la llibertat de circulació de persones, mercaderies, capitals i serveis constitueixen signes d'identitat per a Europa i beneficis i avantatges per als ciutadans i els operadors econòmics.

Aquesta "Guia de Polítiques de la Unió Europea" és producte de la col·laboració de diverses universitats madrilenyes i de la Direcció general d'Assumptes Europeus i Cooperació amb l'Estat de la Conselleria de Presidència, Justícia i Portavocía del Govern de la Comunitat de Madrid per posar a disposició del públic una informació detallada i actual de les diferents polítiques comunitàries, els fonaments, el reglamentació de desenvolupament i les seves principals realitzacions.

S'ha inclòs a més, amb la intenció que sigui útil a estudiants universitaris i a persones que optin a la funció pública europea, un test d'autoavaluació en cada un dels capítols, un resum i una àmplia bibliografia consultable a la biblioteques de les respectives universitats , així com l'enllaç a nombrosos documents significatius.

Actualització octubre 2016