Arxiu de Notícies
f

L'objectiu de la convocatòria és donar suport a la implementació de la iniciativa de voluntariat d'ajuda de la UE mitjançant l'establiment d'un mecanisme de certificació d'organitzacions d'origen i d'acollida de voluntaris/àries.

Aquest mecanisme de certificació és un prerequisit per poder participar en futures convocatòries del programa. Poden presentar-s'hi organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, organismes de dret públic, agències internacionals i la federació internacional de les organitzacions nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. 

Més informacióconvocatòria EACEA