Arxiu de Notícies

 
Resultat d'imatges de erasmusL'objectiu de la convocatòria és finançar activitats per fomentar la cooperació entre organitzacions actives en l'àmbit de la joventut, l'educació, la formació i altres sectors socioeconòmics amb els països socis del programa de diferents regions el món.

Aquests projectes tenen l'objectiu de reconèixer i millorar el treball juvenil, l'educació no formal i el voluntariat, i connectar-los amb el sistema educatiu i el mercat laboral. Exemples d'activitats a realitzar són: conferències, tallers i reunions; esdeveniments juvenils de gran escala; campanyes d'informació i sensibilització; eines de comunicació i mitjans de comunicació; desenvolupament de mètodes, plans d'estudis, formació i documents com el youthpass; materials oberts i flexibles d'aprenentatge, cooperació virtual, recursos educatius oberts, etc.

Termini: 8 de març de 2017 per a projectes que comencin entre l'1/07 i el 31/12.

Més informació: convocatòria EACEA