Arxiu de Notícies
f

La Comissió Europea ha generat juntament amb el Centre Comú d'Investigació i Google Earth Engine una aplicació que permetrà veure els canvis de l'aigua durant els últims 32 anys a través de tres milions d'imatges preses per satèl·lits.

Tot i que la superfície coberta per aigua ha augmentat durant els últims anys, l'activitat humana ha provocat una desertificació important en algunes regions d'Àsia.

Enllaç d'interès: Link a l'aplicació