Arxiu de Notícies
f

Per tal de fer front als grans desafiaments polítics i restaurar la confiança dels ciutadans, la UE necessita, en primer lloc, fer un ús complet del Tractat de Lisboa i, després, reformar-lo per poder fer més; segons sengles resolucions aprovades dijous 8 de desembre a la comissió d’Afers Constitucionals.

La primera de les dues resolucions, sobre la millora del funcionament de la construcció de la Unió Europea aprofitant el potencial del Tractat de Lisboa, desgrana les possibilitats encara no aprofitades del Tractat. El document va ser elaborat per Mercedes Bresso (S&D, Itàlia) i Elmar Brok (PPE, Alemanya) i aprovat amb 16 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció.

La llista inclou:

·convertir el Consell de la Unió Europea en un sistema legislatiu bicameral genuí, amb configuracions semblants a les comissions del Parlament Europeu;

·fer un millor ús del pressupost de la UE, entre d’altres coses reduint la durada del Marc Financer Plurianual dels actuals septennis a quinquennis, per tal de fer-lo coincidir amb el mandat de la Comissió Europea i del Parlament Europeu;

·fusionar els rols del president de la Comissió i el president del Consell;

·crear la figura de ministre/a de Finances Europeu i fer que l'Eurogrup rendeixi comptes, també a través de preguntes parlamentàries al seu president/a; i

·intensificar la cooperació a tota la UE en els àmbits de la defensa, la política exterior i la seguretat, així com la justícia i els afers interns.

La segona resolució,sobre possibles modificacions i ajustos de l’actual configuració institucional de la Unió Europea,  assenyala que diverses crisis han demostrat la incapacitat de la UE per respondre amb eficàcia i rapidesa. El document analitza la possibilitat de dotar-se de nous instruments mitjançant una reforma en profunditat del Tractat de Lisboa. L’informe va ser redactat per Guy Verhofstadt (ALDE, Bèlgica) i aprovat per 16 vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció.

El text proposa:

·reduir dràsticament les excepcions a les normes del Tractat actualment concedides als Estats membres;

·una nova forma de partenariat per als països que estan fora de la UE però hi són propers, també com una possibilitat per al Regne Unit després dels resultats del referèndum del passat 23 de juny;

·subratllar que les quatre llibertats fonamentals de la UE (lliure circulació de capitals, persones, béns i serveis) són essencials i no en poden ser deslligades durant les negociacions de sortida de la UE amb el Regne Unit;

·fer que els candidats a president/a de la Comissió Europea puguin presentar-se a les properes eleccions com a candidats oficials a tots els països de la UE;

·la necessitat d’establir una Unió Europea de Defensa i introduir la figura de ministre/a d'Afers Estrangers de la UE; i

·reiterar la necessitat de reduir el nombre de carteres dins de la Comissió Europea (actualment són 28, una per Estat membre).

Propers passos

Ambdós informes seran sotmesos a votació del Ple a inicis de 2017.

Antecedents

Aquestes propostes formen part d'un paquet de propostes que té per objectiu aclarir la posició del Parlament Europeu sobre el futur de la UE, coincidint amb el 60è aniversari del Tractat de Roma, el proper 25 de març.