Arxiu de Notícies
foto

El Programa de Cooperació Territorial transfronterera Espanya-França-Andorra publica la tercera i última convocatòria per al període 2007-2013.

 La seva finalitat és promoure i cofinançar accions de cooperació d'agents socioeconòmics francesos i espanyols per a la realització de projectes comuns en la zona transfronterera. La convocatòria té una dotació pressupostària de 3'2 M€ que podrà ser ampliada fins a 7 M€. La data límit de presentació de les propostes és el 10 de desembre de 2013.

Els projectes s'han d'inscriure en una de les vuit temàtiques dels tres eixos prioritaris, que són: 1) reforçar la integració transfronterera revaloritzant-ne els aspectes complementaris en el pla d'activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà; 2) revaloritzar els territoris i el patrimoni natural i cultural en una lògica sostenible; protegir i impulsar la gestió dels recursos ambientals, i 3) millorar la qualitat de vida de la població a través d'estratègies comunes d'estructuració territorial i de desenvolupament sostenible.

Els projectes s'han de dur a terme a través d'un partenariat transfronterer de socis que impliqui almenys un soci de cadascun dels dos països membres, Espanya i França, situat en zona elegible, o bé un organisme jurídic transfronterer hispanofrancès. Es valorarà la participació dels diversos agents econòmics a través dels organismes que els agrupen a nivell territorial i professional, com associacions, federacions o centres tecnològics, entre d'altres.

Els projectes aprovats han de finalitzar abans del 30 de setembre de 2015 sense possibilitat de pròrroga. Per als projectes, l'execució dels quals hagi començat abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria, les despeses de les operacions poden ser elegibles a partir de l'1 de gener de 2007 sempre que l'acció no hagi finalitzat en el moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Per a aquesta convocatòria, POCTEFA disposa de 3.295.559€ d'ajut FEDER. Aquesta quantitat pot augmentar fins als 7 M€ en previsió de més imports generals. La taxa d'intervenció del FEDER és, d'acord amb el Programa Operatiu, del 65% del cost total elegible de les operacions. Els projectes presentats han de tenir un cost total mínim estimatiu de 80.000€.

La data límit de presentació de les propostes és el 10 de desembre de 2013.

[+] Documentació convocatòria