Arxiu de Notícies
foto

Aquesta Directiva es complementa amb la normativa ja existent en l'àmbit sanitari sobre les cures d'urgència i la targeta sanitària europea.

Des del passat 25 d'octubre, els Estats membres de la Unió Europea han d'aplicar la nova Directiva, segons la qual els ciutadans europeus poden decidir d'acudir a un altre Estat membre per rebre assistència mèdica i reclamar-ne la devolució del cost.

La finalitat de la Directiva és facilitar als pacients el dret a l'accés a l'assistència sanitària transfronterera en certs casos. Així, si un ciutadà europeu es posa malalt durant un viatge a un altre Estat membre, podrà beneficiar-se del programa de seguretat social del seu país. En el cas d'assistència planificada, l'Estat pot demanar l'autorització de l'Estat d'origen en tres supòsits: en cas de tractament de malalties minoritàries, en cas que es necessiti l'ingrés del pacient durant almenys una nit, i en cas d'utilització de material mèdic d'alta tecnologia. L'Estat d'origen pot denegar l'autorització si creu que la qualitat del tractament que el pacient espera rebre no és recomanable i si es podria rebre aquest servei a l'Estat d'origen dins d'un termini raonable. S'espera, doncs, que la necessitat d'autorització sigui l'excepció i no pas la norma.

La Directiva també impulsa la creació de punts d'informació nacionals amb informació en els diversos idiomes de la Unió, l'obligatorietat d'oferir al pacient informació suficient sobre les opcions de tractament, l'assistència mútua i la cooperació entre els Estats membres i el reconeixement de les prescripcions de productes mèdics en tots els Estats membres.

[+]  Sanitat i Consum - Comissió Europea