Arxiu de Notícies

Convocatòria de propostes EACEA / 48/2015. 

Programa Erasmus +, Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques-Suport als instruments polítics europeus - Garantia de la qualitat a escala europea per tal de millorar la transparència i el reconeixement de competències i qualificacions (DOUE C 415/07).

Més informació