Arxiu de Notícies

El 15 de desembre, la Comissió va aprovar un nou Acord Interinstitucional «Legislar millor» amb el Parlament Europeu i el Consell, destinat a millorar la qualitat i els resultats de la legislació europea i que entrarà en vigor una vegada aprovat per les tres institucions. La Comissió també ha aprovat avui la designació dels 18 membres del grup de parts interessades de la nova Plataforma REFIT, un instrument important per identificar com pot millorar la legislació existent amb l'ajuda dels que han de complir-la i es beneficien d'ella diàriament. Es tracta de passos importants en l'aplicació de la Comunicació Legislar millor per obtenir millors resultats, que la Comissió va adoptar el maig de 2015.

Més informació