Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha elaborat una ‘Guia per a la innovació social', amb exemples de projectes cofinançats i suggeriments pràctics per als ens locals per fomentarla.  

La guia descriu la manera en què les nombroses iniciatives de la UE, des de l'Agenda Digital fins els fons estructurals, contribueixen a la innovació social i conclou amb deu consells pràctics sobre mesures innovadores amb objectius específicament socials i no només empresarials.

Descarregar la Guia aquí