Arxiu de Notícies
Recerca de socis aplicació programa Erasmus per a Joves Emprenedors en altres regions europees, amb l'objectiu d'estimular la cooperació i la creació de xarxes empresarials que permetin l'intercanvi d'experiències i la mobilitat per a fomentar l'ús de les TIC.

Entrepreneursghip Moving Europe (EME). Coordinador : Agenzia Umbria Ricerche (Umbría, Italia).

Contacte : Alejandra Monge aamonge@agenziaumbriaricerche.it; Anna ASCANI  A.Ascani@aur-umbria.it (W3 Agenzia Umbria Ricerche)

Més informació