Arxiu de Notícies
f

CONVOCANT: EUROBASK. Consell Basc del Moviment Europeu
PARTICIPANTS: Investigadors amb llicenciatura universitària o titulació superior, bé a títol individual o integrats en un equip investigador.

TEMA: Més enllà de 2015: la UE davant els nous ODM. Reptes democràtics, socioeconòmics, educatius, securitaris, energètics, sanitaris, agrícoles i mediambientals.

TREBALL: Un projecte de recerca que, en cas de ser premiat, haurà de ser desenvolupat en forma d'assaig.

DOTACIÓ: 8.000 €.

PRIMER PREMI: 4.000 € al millor projecte d'investigació.

DOS ACCÈSSITS: de 2.000 € per a dos projectes de recerca seleccionats pel Jurat.

Més informació i inscripcions