Arxiu de Notícies

El Laboratori d'Enginyeria del Programari i Tecnologies d'Internet (SEIT)  centra les seves activitats de recerca en dues àrees importants de la tecnologia de la informació, és a dir, Enginyeria de Programari i Tecnologies d'Internet.

SEIT ha participat en diversos projectes finançats per la UE i va atreure a més de 5M € en finançament. El laboratori també ha participat en projectes nacionals i altres iniciatives finançades per la UE, en particular AAL (Ambient Assisted Living), ESIS (Enquesta Europea de Societat de la Informació), i  també en el marc de Leonardo da Vinci per a la formació professional.
El Laboratori actualment ocupa 8 persones, incloent 3 científics postdoctorals i 3 de postgrau.  Compta amb accés a àmplies instal.lacions de maquinari i programari que inclouen el núvol, middleware i plataformes GRID, multimèdia i entorns de teleconferència.

El Laboratori està molt interessat a participar en propostes en els següents temes del Horizon 2020 per al Programa de Treball 2014-2015: infraestructura i Serveis de Núvol Avançada, impulsar la productivitat del sector públic i la innovació a través de serveis de computació en núvol, eines i mètodes per a desenvolupament de programari, col·lectiu consciència Plataformes per a la Sostenibilitat i la Innovació Social, emprenedoria web, etc.

Contacte

Director de Laboratori: El professor George A. Papadopoulos

http://www.cs.ucy.ac.cy/seit/ 

Correu electrònic: george@cs.ucy.ac.cy 

 Tel: +357 22 892693 

 Mòbil: 357 99433817

Fax: +357 22 892701