Arxiu de Notícies

El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat s'observa a tot el món cada 3 de desembre de acord amb la resolució 47/3 de l'Assemblea General adoptada el 14 d'octubre de 1992, amb l'objectiu de cridar l'atenció i mobilitzar suports per a aspectes clau relatius a la inclusió de persones amb discapacitat en la societat i en el desenvolupament.

La població mundial compta actualment amb més de set mil milions de persones. Més de mil milions (el 15%) viuen amb algun tipus de discapacitat, la major part en els països en vies de desenvolupament.

"Fem tot el necessari per assegurar que les polítiques, els programes, les directrius i les tecnologies del segle XXI estiguin a l'abast de les persones amb discapacitat i tinguin en compte les seves perspectives i experiències." Missatge del Secretari General de les Nacions Unides,  Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2014.

Més informació