Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha decidit avui portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per no garantir la correcta aplicació de la Directiva sobre fusions pel que fa al règim fiscal comú aplicable als Estats membres (Directiva 2009/133/CE). L'objectiu de la Directiva sobre fusions és eliminar els obstacles fiscals a les reorganitzacions transfrontereres en què participin empreses situades a dos o més Estats membres.