Arxiu de Notícies

La Comissió Europea va publicar ahir el seu Informe de síntesi del 2023 sobre l'execució dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE), en què es mostren alguns dels èxits generals dels Fons EIE a finals del 2022. Aquests fons són els principals instruments financers de la política de cohesió, que han donat suport a les inversions en desenvolupament regional al llarg del període de programació 2014-2020.