Arxiu de Notícies

La Comissió Europea adoptarà avui una Comunicació sobre la lluita contra les amenaces que planteja l'ús il·lícit i perillós de drones dissenyats per a ús civil. Mitjançant aquesta Comunicació, la Comissió estableix una política global de la UE en matèria de defensa contra els drones l'objectiu de la qual és vetllar perquè els ràpids avenços tecnològics i el creixent nombre de drones no donin lloc a un augment incontrolat dels perills a l'espai civil . També té per objecte aportar un marc polític harmonitzat i fomentar una entesa comuna dels procediments aplicables per fer front a unes amenaces en constant evolució.