Arxiu de Notícies

Pel que fa al 2008, aquesta taxa ha perdut 6,5 punts.

Segons l'informe 'Education and Training' publicat per la Comissió Europea, la taxa d'ocupació de persones recentment titulades s'ha situat el 2013 en el 75,5%, mig punt inferior al percentatge de l'any anterior i 6,5 punts per sota del de 2008. En el cas d'Espanya, la taxa va baixar del 82,1% registrat el 2008 al 59,9% l'any passat.

Més informació i Informe