Arxiu de Notícies

En un informe publicat avui, la Comissió assenyala els Estats membres que corren el risc de no assolir els objectius de reciclatge de residus municipals i de residus d'envasos per al 2025 i l'objectiu de dipòsit a abocadors per al 2035. Nou Estats membres estan en vies de assolir els principals objectius de reciclatge de residus municipals (procedents de llars i empreses) i residus d'envasos per al 2025: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Txèquia, Dinamarca, Eslovènia, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos.