Arxiu de Notícies

El Centre Comú de Recerca (CCI) de la Comissió ha publicat avui un nou informe titulat “Demografia i canvi climàtic – La UE en el context mundial”. L'informe mostra que el creixement de la població continua sent un dels principals motors de les emissions. Però hi ha una gran divergència en la relació entre les taxes de creixement de la població i els nivells d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle als diferents països. Els principals emissors són aquelles regions on el creixement de la població ja s'ha aturat o alentit.