Arxiu de Notícies

La Comissió ha proposat avui noves normes sobre envasos per a tota la UE a fi de fer front a aquesta font cada vegada més gran de residus i de frustració dels consumidors. De mitjana, cada europeu genera gairebé 180 kg de residus d'envasos a l'any. Els envasos figuren entre els principals usuaris de materials verges, ja que el 40% dels plàstics i el 50% del paper que s'utilitzen a la UE es destina a envasos. Si no es prenguessin mesures, a la UE els residus d'envasos augmentarien un 19 % més d'aquí al 2030 i, en el cas dels residus d'envasos de plàstic, fins i tot un 46 %.