Arxiu de Notícies

El Consell va adoptar ahir els darrers components de la Unió Europea de la Salut: el Reglament sobre les amenaces transfrontereres greus per a la salut, el Reglament sobre el mandat ampliat del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) i el Reglament marc d'emergència destinat a atorgar competències addicionals a l'Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant d'Emergències Sanitàries (HERA). Aquests nous actes completen la Unió Europea de la Salut, creant un marc jurídic sòlid per millorar la capacitat de la UE en els àmbits essencials de la prevenció, la preparació, la vigilància, l'avaluació de riscos, l'alerta precoç i la resposta.