Arxiu de Notícies

Els productes finançables de la convocatòria hauran de ser productes transnacionals concrets com ara rutes, itineraris, ofertes turístiques basades en infraestructures, o bé productes conceptuals que tinguin un vincle comú i un elevat potencial de desenvolupament turístic sostenible, que preferentment estiguin en un cert nivell de desenvolupament.

Per presentar-se a la convocatòria caldrà:

·la participació d'un mínim de quatre estats membres;

·que els productes turístics estiguin dissenyats entorn d'un tema comú;

·que tinguin dimensió europea.


Més informació: Comissió Europea - Empresa i Indústria