Arxiu de Notícies

BOE

Resolució de 30 d'abril de 2013, de la Secretaria d'Estat per a la UE, per la qual es publiquen les ajudes corresponents a l'exercici 2013, per a la celebració d'activitats divulgatives i accions de comunicació, sobre assumptes relacionats amb l'àmbit de les seves competències.

BOE Núm. 117,  de 16.5.2013