JORNADA

Economia circular i les 4R (repensar, reduir, reciclar i reutilitzar).
Res es perd, tot s'aprofita

Data: 6 d'Octubre de 2017
Lloc: Auditori Jaume Casademont
Parc Científic Tecnològic de la UdG
Carrer Pic de Peguera, 15
17003 Girona

Programa

9.15 h Acreditacions

9.30 h Presentació

Sra. Maria Àngels Planas
Diputada de Programes Europeus de la Diputació de Girona
Dr. Xavier Ferrer
President del Consell Català del Moviment Europeu

9.45 h El nou paquet legislatiu de la UE sobre l'economia circular
Origen de les propostes inicials de la CE

Sr. Ferran Tarradellas
Director de la representació a Barcelona de la Comissió Europea
Presenta:
Dra. Mariona Illamola Dausà
Directora dels Centres de Documentació Europea i Europe Direct Girona de la UdG

Canvis que s'han introduït a les propostes inicials de la CE
Sr. Francesc Gambús
Eurodiputat
Presenta:
Sra. Maite Calvo
Directora de l'Oficina a Barcelona del Parlament Europeu

11.00 h L' economia circular dels residus a Catalunya:
del residu al recurs

Sr. Josep M. Tost
Director de l'Agència de Residus de Catalunya
Presenta:
Sr. Lluís Costabella
Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

11.45 h Pausa cafè

12.15 h Noves oportunitats per al món del treball

Sra. Judith Carreras
consultora de l'Oficina de la OIT
(Organització Internacional del Treball) a Espanya

Presenta:
Dr. Xavier Ferrer
President del Consell Català del Moviment Europeu

13.00 h Els efectes i beneficis de l'economia circular a l'Administració local

El finançament europeu
Sr. Jordi Llach

Cap de Programes Europeus de la Diputació de Girona

Càlcul de costos de serveis municipals
Dr. Josep Viñas
Professor titular d'economia financera i comptabilitat de la UdG

Experiències locals
Sra. Anna Camp
Tècnica del CLIMA
Moderador:
Sr. Narcís Sastre

Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona

14.15 h Dinar networking

15.30 h Els efectes i beneficis de l'economia circular a les empreses

Dr. Marc Delgado-Aguilar
LEPAMAP, UdG
Sr. Albert Hereu
Institut Català del Suro
Sr. Pere Cornellà
Cafés Cornellà
Moderador:
Sr. Eduard Torrent

Cambra de Comerç

17.00 h Cloenda

Dra. Mariona Illamola Dausà
Directora dels Centres de Documentació Europea i
Europe Direct Girona de la UdG

Sr. Sergi Mir
President de CLIMA

Ho organitzen:
Hi col·laboren:
Formulari Inscripcions