Licitacions

Licitacions

La Comissió recorre a la contractació pública per adquirir béns i serveis tals com estudis, assistència tècnica i formació, consultoria, publicitat, conferències, material informàtic, etc.

Contractació Pública