On influeix la UE

On influeix la UE

La Unió Europea influeix, i de diferent manera, en moltes polítiques des dels Drets Humans fins al Transport o la Salut Alimentària, entre d’altres. Els consumidors tenim els nostres drets garantits a tota la UE.

En aquest enllaç veuràs un resum de tota l’activitat de la UE en els diferents sectors i trobaràs enllaços a tots els organismes, institucions, legislació i els documents corresponents.