Normativa Europea

Normativa Europea

EURLEX és el millor instrument per a la recerca, la localització i la recuperació del dret a la Unió Europea. En aquest portal trobeu legislació, jurisprudència, documents COM (propostes de la comissió Europea); els Tractats constitutius i les versions consolidades; preguntes parlamentàries; teniu accés al DOUE sèries C i L i al Repertori de la legislació comunitària vigent i a la Recopilació de jurisprudència del TJUE.