Com funciona

Com funciona

Qui és el president de la UE?, per què a vegades va a Brussel•les un ministre i altres hi va el president del Govern?, el Parlament europeu té un gran poder decisori o el tenen els Estats?, què fa la Comissió europea?, jo puc triar als comissaris europeus, al president de la Comissió europea i/o als eurodiputats?, les sentències del Tribunal de Luxemburg són obligatòries?, realment les decisions del Banc Central Europeu poden afectar la meva hipoteca?

Coneix el funcionament de la Unió Europea i les seves Institucions