Arxiu de Notícies

Aquesta cooperació, estretament lligada al Semestre Europeu, permetrà que els fons europeus per a la cohesió 2021-2027 s'emprin de forma més eficient i coherent.

La Comissió Europea llança avui a Madrid el primer diàleg amb les autoritats espanyoles per decidir l'orientació dels 38,1 mil milions d'èuros -un 5% més en relació amb el període anterior- que la Comissió Europea ha proposat destinar a Espanya per 2021 -2027. Aquesta iniciativa permetrà, d'una banda, augmentar l'eficiència dels fons destinats, per exemple, a polítiques d'ocupació, cohesió territorial i innovació, i, de l'altra, enfocar la inversió en aquelles àrees on més es necessita.