Arxiu de Notícies

Triple objectiu:

• Difondre i explorar
Totes aquestes realitats injustes que afronten moltes dones arreu del món i aquelles cultures i costums passades de moda que encara les defensen.

• Sumar i conciliar
Les voluntats de tots els actors amb responsabilitat, dones i homes, la decisions afecten milers de persones i sens dubte poden canviar la història.

• Aportar i oferir
Un escenari únic de debat per escoltar testimonis en llibertat, compartir experiències, canviar o crear opinions, celebrar trajectòries, descobrir nous i joves talents o analitzar tendències.

Trobareu el contingut de les jornades a:

https://www.womennow.es/the-summit/won-talks/