Arxiu de Notícies
El programa de la presidència austríaca gira al voltant de les qüestions de migració i asil, la protecció de les fronteres exteriors, la lluita contra la radicalització, el terrorisme i la delinqüència organitzada i la seguretat digital.

Des que va entrar a formar part de la UE, al 1995, aquesta és la tercera vegada que Àustria ostenta la presidència del Consell de la UE, ho havia fet al 1998 i al 2006.

La presidència rotatòria del Consell

La presidència s'ocupa d'impulsar els treballs del Consell referents a la legislació de la UE i garanteix la continuïtat del programa de la UE, l'ordre dels processos legislatius i la cooperació entre els estats membres. Entre les principals tasques que té s'hi troba la de planificar i presidir les sessions del Consell i les reunions dels seus òrgans preparatoris i representar el Consell davant de les altres institucions de la UE.

Cada sis mesos un país de la UE assumeix la presidència del Consell de la UE, els estats membres que exerceixen aquesta responsabilitat col·laboren estretament en grups de tres, el trio actual està integrat per Estònia, Bulgària i Àustria. Aquest sistema es va instaurar en el Tractat de Lisboa amb l'objectiu de poder treballar amb un programa que fixi les prioritats de la UE a llarg termini

 

Més informació

Pàgina web de la presidència austríaca

Pàgina web del Consell de la UE