Arxiu de Notícies

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius - 09 de juny - la Comissió Europea ha presentat dos vídeos sobre els seus arxius històrics.

VIDEO: The historical archives of the European Commission (Transparency):

http://europa.eu/!FQ96uY

 

VIDEO: The historical archives of the European Commission (Heritage):

Watch video: http://europa.eu/!vg97Kv


Més informació