Arxiu de Notícies
Pel proper pressupost de la UE a llarg termini (2021-2027), la Comissió proposa modernitzar i simplificar la política agrícola comuna (PAC).