Arxiu de Notícies
L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA), amb seu a Bilbao, ha posat en marxa la seva campanya de 2018-19 a tota la UE, «Treballs saludables: alerta enfront de substàncies perilloses».
El llançament marca l'inici de dos anys d'esdeveniments i activitats encaminats a cridar l'atenció sobre el problema i promoure les millors formes d'abordar els riscos que suposen les substàncies perilloses per als treballadors.