Arxiu de Notícies
Fira anual de feina estacional que es celebrarà el proper 17 d’abril de 2018 a Canet-en-Roussillon.

S'exigeix alt coneixement de llengua francesa.