Arxiu de Notícies
Els elabora la Representació d'Espanya davant la UE (REPER) per mitjà de la seva Unitat de Suport a la presència d'espanyols a les institucions europees.

BUTLLETÍ INFORMATIU Nº29 d'1 de desembre de 2017 pdf

BUTLLETÍ INFORMATIU Nº39 d'1 de desembre de 2017 pdf

Es pot obtenir informació addicional a l'espai dedicat a pràctiques professionals en la pàgina web de la REPER