Arxiu de Notícies

La Representació a Espanya informa d'aquesta iniciativa WiFi4EU (ajuts de la UE perquè els municipis i altres entitats públiques puguin instal·lar wifi a espais públics) recolzada per la Comissió Europea.

Les convocatòries es publicaran a finals d'aquest any o a principis de 2018, una vegada s'hagin adoptat formalment els reglaments i decisions europees corresponents.

Es reitera, igualment, que les úniques entitats autoritzades a sol·licitar ajudes en virtut de la iniciativa WiFi4EU són els organismes del sector públic, és a dir, municipis o entitats públiques que agrupin diversos municipis; també poden ser ens públics locals o institucions com biblioteques públiques, hospitals públics, etc.

Recordem que el passat 9 de juny, a petició de la representació a Espanya de la Comissió Europea, la FEMP va fer un escrit d'informació del projecte WiFi4EU, en el què es donava compte que una empresa privada havia tramès a ajuntaments informacions publicitàries enganyoses sobre el projecte WiFi4EU. En la comunicació s'insistia en què aquest projecte encara no tenia l'aprovació del Consell ni del Parlament, per la qual cosa no existia òbviament cap mecanisme per presentar sol·licituds.

Sobre els formularis de sol·licitud, la Representació a Espanya de la Comissió subratlla que estaran en línia molt abans de la convocatòria i que resultaran senzills de complimentar, per la qual cosa els sol·licitants no necessiten ni coneixements tècnics especials ni el suport d'empreses privades per formalitzar la seva participació. A més, no s'acceptaran les sol·licituds presentades per una entitat no reconeguda com agrupació o òrgan representatiu dels organismes públics per l'Estat membre que es tracti.

Per a la primera convocatòria de projectes, els serveis de la Comissió tenen la intenció de limitar a municipis i agrupacions de municipis el tipus dels sol·licitants admissibles. Aquesta decisió es confirmarà per la Comissió Europea, després d'un procés de consulta amb els Estats membres, a finals del mes d'octubre de 2017.

Tota la informació necessària i els formularis d'inscripció estaran disponibles en una plataforma en línia dedicada a WiFi4EU algunes setmanes abans de la publicació de la convocatòria. La Representació a Espanya remarca que els formularis, de fàcil complimentació, s'oferiran en tots els idiomes de la UE, per la qual cosa els potencials sol·licitants no necessitaran assessorament d'empreses de consultoria ni cap altre tipus d'assistència tècnica per sol·licitar un bo WiFi4EU.