Arxiu de Notícies

Cal destacar dos grans canvis de tendència en l’evolució del comerç interterritorial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) amb la resta de territoris de l’Estat espanyol. D’una banda, durant els darrers anys s’ha produït un augment de les compres que realitzen els territoris de l’Euram, generant un saldo comercial negatiu. D’altra banda, cal destacar que les dades de C-intereg pel 2014 mostren un lleuger canvi de tendència pel que fa als fluxos inter territorials del País Valencià. Si tenim en compte el destí dels béns del País Valencià, Madrid supera lleugerament a Catalunya pel que fa a milions d’euros, però no en milers de tones. Andalusia ocupa el tercer lloc pel que fa a milions d’euros. Tenint en compte l’origen dels béns, els País Valencià compra en primer lloc a Catalunya seguida molt de prop per Múrcia i en tercer lloc per Madrid. Si es tenen en compte els milers de tones, Múrcia ocupa el primer lloc.

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: I. I. Villalonga, València)