Arxiu de Notícies
foto

Té com a objectiu essencial el desenvolupament dels recursos humans i la capacitat de cooperació internacional de les institucions d'ensenyament superior de tercers països mitjançant l'augment de la mobilitat entre la UE i aquests països.

Les accions subvencionables dins aquesta convocatòria són de l'Acció 2: Associacions amb centres d'ensenyament superior de tercers països (incloent beques). Els beneficiaris de la convocatòria poden ser, entre altres, centres d'ensenyament superior; estudiants d'ensenyament superior; investigadors postdoctorals; acadèmics; personal docent de l'ensenyament superior; altres organismes públics o privats.

Més informació: Agència Executiva d'Educació, Audivisual i Cultura