La iniciativa Ciutadana Europa i com pots incidir

La iniciativa Ciutadana Europa i com pots incidir

El Tractat de Lisboa va suposar un pas endavant en la construcció europea i en concret en l’afavoriment de la participació ciutadana en la construcció de la UE, a través de la creació de la Iniciativa Ciutadana Europea, ICE, una nova eina de la democràcia participativa que pretén millorar els anteriors instruments de participació promoguts des de la UE.

La ICE és una invitació a la Comissió Europea (CE) per tal que proposi un text legislatiu en algun dels seus àmbits de competència. Tots els ciutadans amb edat de vot poden organitzar una iniciativa. Han de crear però un comitè de ciutadans compost com a mínim per set ciutadans de la UE que visquin en, almenys, set països membres diferents. Un cop registrada i acceptada la proposta d’iniciativa per part de la CE els ciutadans disposen d’un any per a recollir un milió de signatures com a mínim provinents almenys de set països membres.

Al següent enllaç hi teniu la Guia de la Iniciativa Ciutadana Europea

Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

Web de la Iniciativa Ciutadana Europea

Ciutadania europea

Cicle de jornades "la Iniciativa Ciutadana Europea a Catalunya"

Jornada iniciativa ciutadana a Girona